ไม้อัดและบอร์ด (Plywood and Board)

ไม้อัด คือ การเอาไม้แผ่นบาง ๆ หลายแผ่นมาอัดเข้าด้วยกันโดยใช้กาวเป็นวัสดุยึดตรึง โดยวางแนวเสี้ยนขวางตั้งฉากซึ่งกันและกัน  เพื่อเพิ่มความแข็งแรง

ไม้ MDF คือ แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง คือการนำเส้นใยของไม้หรือพืชที่มีเส้นใย นำมาผสมกาวสังเคราะห์ แล้วมาอัดแผ่นด้วยความร้อน

ไม้ OSB คือ การนำไม้มาเฉือนหั่นเป็นชิ้นเล็ก  ๆ ผสมกาวเรซิน จากนั้นนำมาอัดขึ้นแผ่นด้วยความร้อน

ไม้ hard board (กระดาษอัด) คือ แผ่นไม้ที่ผลิตขึ้นจากการนำเอาสารประเภทลิกนินเซลลูโลสมาบดย่อยเป็นเส้นในขึ้นรูป เป็นแผ่นด้วยน้ำแล้วอัดด้วยความร้อนด้วยแรงดันสูง โดยไม่ใช้กาวเป็นตัวประสาน