ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ (Another Producs)

อีกหนึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทฯ ผลิตและจัดจำหน่าย ได้แก่ พาเลทเหล็ก (Metal Pallet), พาเลทกระดาษ (Paper Pallet), พาเลทพลาสติก (Plastic Pallet) และกระดาษฉาก (Paper  Corner) เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า