บริษัท ซีบร้า อินเตอร์ แพ็ค แอนด์ ฟิวมิเกชั่น เซอร์วิส จำกัด


เราเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญทางด้านการผลิตและจำหน่ายพาเลทไม้ พาเลทกระดาษ ลังไม้ทุกชนิด รวมถึงงานแพ็กกิ้งเหล็ก ตามที่ลูกค้าต้องการสำหรับใช้ภายในประเทศ และภายนอกประเทศตามมาตรฐาน IPPC ( International Plant Protection Convention ) ISPM Pub 15 มีให้เลือกทั้ง MB และ HT โดยวัตถุดิบที่ใช้ มีทั้งวัตถุดิบภายในประเทศ เช่น ไม้ยางพารา ไม้เบญจพรรณ ซึ่งทำการอัดและอบน้ำยาอย่างดี รวมถึงวัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น ไม้สนนอก ไม้เบญจพรรณมาเลเซีย

บริษัทฯ มีกำลังการผลิตประมาณ 20,000 ชิ้นต่อเดือน จากประสบการณ์การดำเนินธุรกิจ มาอย่างยาวนานทำให้บริษัทมีความเชี่ยวชาญไม่เฉพาะเรื่องแพ็คเก็จจิ้งไม้ แต่รวมถึงการให้คำปรึกษาในการลดต้นทุนพาเลทที่ส่งออกทุกชนิด

ตัวอย่างผลงาน
ลังไม้อัดหุ้มขอบ ลังไม้ซิลเวอร์ พาเลทเหล็ก


สินค้า Products


  1. ได้รับพาเลทหรือสินค้า ไม่ตรงตามความต้องการที่ตกลงกันไว้
  2. พาเลทและสินค้าที่ได้รับมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน
  3. ราคาของพาเลทสูงเกินไปเมื่อเทียบกับคุณภาพ
  4. ได้รับการบริการและส่งสินค้าล่าช้า
  5. ไม่ได้รับการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที
  1. เรามีทีมให้คำปรึกษาและแนะนำเพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ ตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้
  2. เรามีการส่งทีมงานไปประเมินราคาพาเลทและทำตัวอย่างเสนอให้พิจารณาเบื้องต้น
  3. ทางเรามีรถส่งสินค้าที่เพียงพอต่อความต้องการที่ให้เลือกหลายประเภท ทั้งรถตู้เพื่อป้องกันฝน
  4. เรามีทีม Customer Service ที่มีประสบการณ์สูง สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที เช่น สินค้าขาด Line ผลิตหยุดหรือต้องการสินค้าด่วน

เอกสารใบอนุญาตต่างๆ