บริษัท ซีบร้า อินเตอร์ แพ็ค แอนด์ ฟิวมิเกชั่น เซอร์วิส จำกัด


Overview

Established in 2004 located at T. Klongkiew A. Bangbung Chonburi on the land space of 5 rai with 80 employees. The company provides a full range of wooden packing services and design, aim to reach customer’s highest satisfactions including distribution in variety of both domestic and international timbers markets.


Vision
  1. Aims to be a leading producer and supplier of high quality wooden pallets, boxes, crates.
  2. Server as the framework for our Roadmap and guides every aspect of our business by describing what we need to accomplish in order to continue achieving sustainable, quality growth.

Zebra's DNA

People : Be a great place to work where people are inspired to be the best they can be.
Partners : Nurture a winning network of customers and suppliers, together we create mutual, enduring value.
Planet : Be a responsible citizen that makes a difference by helping build and support sustainable communitfies.
Productivity : Be a highly effective, lean and fast-moving organization.


ลังไม้อัดหุ้มขอบ ลังไม้ซิลเวอร์ พาเลทเหล็กลังโปร่ง ลังทึบ พาเลทกระดาษ

พันธกิจ Vision

ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
เรามุ่งมั่นต่อการสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจแก่ลูกค้า เสมือนเราเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรของลูกค้า เรา ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว ความชำนาญตามที่เราให้คำมั่นสัญญาไว้
ความสำเร็จของลูกค้า
เราเชื่อในความสำเร็จของเรา เป็นผลสืบเนื่องมาจากความสำเร็จของลูกค้า
คุณภาพ
เรามุ่งมั่นฝ่าฟัน เพื่อผลงานที่ไร้ข้อผิดพลาด และป้องกันผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพ สาเหตุของความผิดพลาดต้องสามารถตรวจสอบได้ ก่อนสินค้าจะถึงมือลูกค้า และได้รับการแก้ไขอย่างถาวร
เทคโนโลยีและกระบวนการผลิต
เราใช้ทรัพยากรที่มี ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยึดมั่นในกระบวนการผลิตที่กำหนดไว้ อย่างเหมาะสมที่สุด

เอกสารใบอนุญาตต่างๆ