ลังไม้ (Wooden Crates and Boxes)

ลังไม้ (Wooden Crates and Boxes) มีลักษณะเป็นกล่องเหลี่ยม มีทั้งแบบทึบและโปร่ง เหมาะสำหรับช่วยในการเคลื่อนย้ายและปกป้องสินค้า

  • ลังไม้แบบโปร่ง เหมาะสำหรับสินค้าที่ต้องการ การตรวจสอบได้ง่ายหากเกิดการเสียหาย
  • ลังไม้แบบทึบ จะมีการตีปิดทึบด้วยไม้จริงหรือไม้อัด เพื่อป้องกันสินค้าเสียหายจากการกระแทกหรือการขีดข่วนจากการเคลื่อนย้าย